Onze vereniging> Ledenservice> AMHA-beleid

AMHA-BELEID Bijgewerkt op 12/10/2019

AMATEUR

Geldig vanaf 1-1-2002 AMATEUR KAARTKOSTEN

AMHA brengt $ 10,00 in rekening voor leden en $ 50,00 voor niet-leden voor een amateurkaart. Gewijzigd 12/10/2019 Vanaf 1-1-2020 bedragen de kosten & 15,00 voor leden en $ 55,00 voor niet-leden voor een amateurkaart.

BOD goedgekeurd 12/10/2019

Effectief 6-10-2006 AMATEUR-NIVEAUBELEID

Sluit bij het bepalen van de amateurstatus niveau 1 en niveau 2 klassen uit die niet zijn gesplitst op de wereldshow. Dit omvat jager, springer en halsterobstakel. De Show Rules Committee beveelt dit beleid aan. De wijziging wordt van kracht op 1 januari 2007, maar heeft geen terugwerkende kracht. BOD goedgekeurd 12/10/2019

 

JAARLIJKSE BIJEENKOMST

Effectieve 1-1-1985 JAARLIJKSE VERGADERING MINIMAAL TWEE DAGEN

Toekomstige jaarlijkse AMHA-vergaderingen zullen ten minste twee dagen duren

(BOD gewijzigd 12-3-10). (Gewijzigd 10/10/2019) BOD goedgekeurd 12/10/2019

Geldig 2-24-2007 JAARLIJKSE VERGADERINGSREGISTRATIE

De vergoeding voor registratie op een AMHA-jaarvergadering wordt vastgesteld door het bestuur. Het inschrijfgeld voor de jaarlijkse vergadering geldt tot veertien (14) dagen vóór de eerste dag van de vergadering. Het late inschrijfgeld is het reguliere tarief plus $ 15,00 (Gewijzigd 2-25-2007) AMHA brengt $ 25 inschrijfgeld in rekening voor de Jaarvergadering. Merk op dat de bovenstaande late betaling een wijziging was van vier (4) keer de normale naar de normale vergoeding plus $ 15 op 6-13. (Gewijzigd 6-6-2015) AMHA brengt $ 40 registratiekosten in rekening voor de jaarlijkse vergadering, indien vóór de sluitingsdatum en $ 55 na de sluitingsdatum. BOD goedgekeurd 12/10/2019

Effectieve 2-24-2001 SPECIALE AWARAD - "A" AWARD Vanaf de jaarvergadering 2002 zal een speciale prijs worden ontwikkeld om leden te erkennen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Amerikaanse miniatuurpaardindustrie op andere gebieden dan showen. Deze prijzen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst. BOD goedgekeurd 12/10/2019

 

RAAD VAN BESTUUR

Effectieve 11-9-1986 BANDRECORDERS / BOD-VERGADERINGEN Een bandrecorder kan in de Raad van Bestuur worden gebruikt om de moties op te nemen, maar zou worden uitgeschakeld voor algemene discussie. De banden worden vernietigd na definitieve goedkeuring van de notulen. (BOD gewijzigd 7/14/03) Opnames zijn voor persoonlijke bijeenkomsten. (Gewijzigd 10/10/2019) BOD goedgekeurd 12/10/2019

Effectief 6-28--98 SAMENWERKING BOD / KANTOOR Over het algemeen moet de rol van de directeur en het kantoor worden ontwikkeld als een partnerschap voor het vervullen van de taak van het besturen van 's werelds grootste Miniature Horse Association. BOD goedgekeurd 12/10/2019

Met ingang van 1-6-2019 BOD-VERGADERINGEN VOOR VIDEOCONFERENTIE Videoconferenties worden gebruikt voor alle vergaderingen van de Raad van Bestuur die niet persoonlijk zijn en staan ​​open voor alle leden. Data, tijden en deelnamegegevens worden op de website gepubliceerd. Agenda's zijn verkrijgbaar bij bestuurders en kunnen op de website worden gepubliceerd. BOD goedgekeurd 12/10/2019

Geldig vanaf 11/2/2019 BELEID SOCIALE MEDIA / BESCHRIJVING VAN DE DIRECTEUR Alle bestuurders moeten het AMHA-beleid voor sociale media ondertekenen. Bestuurders ontvangen een functiebeschrijving wanneer ze lid worden van het bestuur, waarin de rol en verwachtingen van een AMHA-directeur worden beschreven.

BOD goedgekeurd 12/10/2019

Geldig vanaf 9-10-2001 LOCATIE VAN BOD-VERGADERINGEN Alle toekomstige bestuursvergaderingen zullen worden gehouden in het Forth Worth / Dallas Metroplex-gebied of via teleconferentie of videoconferentie, behalve de jaarlijkse vergaderingen en uitzonderingen kunnen worden gemaakt indien het Executive Committee dit nodig acht. (2-23-2016) (gewijzigd 12/10/2019) BOD goedgekeurd 12/10/2019

Met ingang van 12-8-2001 RAADSMINUTEN De notulen van de raad van bestuur worden binnen 30 dagen na de vergadering van de raad verspreid en de raad heeft 10 dagen om correcties aan te brengen of goedkeuring aan te geven. Een non-respons van een bestuurslid geeft aan dat het bestuurslid de notulen zoals geschreven goedkeurt. Boven aan de notulen wordt een notitie toegevoegd waarin staat dat een non-respons wordt beschouwd als acceptatie. (Gewijzigd 21/01/02) Gewijzigd 'gemaild' in 'gedistribueerd' 8-7-2013 BOD goedgekeurd 12/10/2019

Met ingang van 2-27-2005 VERGOEDINGEN VAN DE DIRECTEUR Het Financieel Comité heeft aanbevolen de vergoedingen voor de directeur voor 2005 opnieuw in te stellen, met de volgende wijzigingen:

  • Maximaal twee vergaderingen per jaar (uitgebreid met drie vergaderingen tijdens de BOD-vergadering van juni 2005) (teruggebracht naar twee in februari 2008)

  • Minimale verdiepingskosten (aftrekbaar) van $ 125,00. Reizen naar en van hotel of vergaderfaciliteit toestaan: bijvoorbeeld vliegticket, huurauto, parkeerkosten.

  • Het kilometervergoedingspercentage van 0,40 cent per mijl

  • Maximale vergoeding van $ 500,00

AMHA vergoedt niet het volgende:

  • Tips en maaltijden tijdens reizen van en naar hotel of vergaderfaciliteit

  • Alle kosten gemaakt tijdens het hotel of de vergaderfaciliteit vanaf het moment van aankomst tot het moment van vertrek.

Onkostenvergoedingen moeten binnen 30 dagen na de laatste vergaderdatum worden afgestempeld, anders zijn ze ongeldig. Bonnen moeten worden bijgevoegd voor alle niet-kilometervergoedingen. Maximale vergoeding per onkostennota per bestuurder is $ 500,00 (11-11-05) (Gewijzigd 12-10-2019) Tot nader order zijn alle vergoedingen van de directeur opgeschort. BOD goedgekeurd 12/10/2019

 

COMITÉS

Geldig vanaf 22-2-2004 AANTAL COMITÉLEDEN KUNNEN SERVEREN Geen enkel lid mag in meer dan drie (3) commissies zitting hebben, met uitzondering van het uitvoerend comité en als raadslid voor een commissie. (Gewijzigd 31-31-07) BOD Goedgekeurd 12/10/2019 Effectief 2-26-04 LEDEN KUNNEN SLECHTS VOORZITTER VAN EEN COMITÉ Niemand van een AMHA-lid mag meer dan één (1) commissie voorzitten (met uitzondering van de medevoorzitter), met uitzondering van de Hub Commissie. (Gewijzigd 6-8-2013 om "exclusief medevoorzitter" toe te voegen) BOD Goedgekeurd 12/10/2019

Effectieve 2-26-2004 AMHA STAANDCOMMISSIES

1. Amateur

2. AOTE

3. Aangesloten Club (gewijzigd van Local Club 12-10-2019)

4. Statuten

5. Financiën

6. Halter Futurity

7. Ruin-incentive

8. Genetica (geschorst 12/10/1019)

9. Internationaal

10. Bevoegde ambtenaar (gekozen commissie)

11. Long Range Planning (opgeschort 12-10-2019)

12. Marketing (gewijzigd in Promoties 12-10-2019)

13. Lidmaatschap

14. Prestaties

15. Regels en voorschriften

16. Speciale behoeften

17. Show Rules (gekozen commissie)

18. Wereldshow

19. Jeugd

20. Voorraadpaard

21. Mini-uren

OPMERKINGEN: 06-12-2005 Lidmaatschapscommissie toegevoegd 11-12-2005 Performance commissie toegevoegd 02-24-2008 Computercommissie gewijzigd in internetcommunicatie 02-24-2008 Championship Show commissie geschorst 02-24-2008 Marketing / Speciale evenementen gewijzigd in Marketing Commissie 02-19-2008 Futurity Commissie gewijzigd in Halter Futurity Commissie 02-19-2008 Lokale Show Commissie gewijzigd in Club Commissie 03-13-2010 Verwijder A / I Onderzoeks- en Drugs- en Medicatiecommissies 03-13-2010 Samengevoegde internetcommunicatie met marketing 13-03-2010 Lokaal Showcomité veranderd in Lokaal Clubcomité 02-12-2012 Naam van Clubcomité veranderd in Lokaal Clubcomité 06-08-2013 LOC en Showregels verwijderen zoals ze zijn gekozen 06-12-2018 Stock Horse Committee toevoegen 06/11/2019 Programmacommissie Mini Hours toevoegen 12-10-2019 Planning op lange termijn opschorten 12/10/2019 LOC toevoegen en regels terug tonen, met de opmerking dat ze zijn gekozen 12/10/2019 Marketingcommissie wijzigen in Promotiecommissie BOD Goedgekeurd 12 / 10/2019

 

HANDLEIDING HANDLEIDING

Effectief 6-19-2000 WERKNEMERSHANDLEIDING De werknemershandleiding werd goedgekeurd zoals gepresenteerd aan de Raad van Bestuur met de laatste beoordeling van de juridisch adviseur. Opmerking: het werknemershandboek is bijgewerkt op 19-3-10. BOD goedgekeurd 12/10/2019

 

FINANCIËN

Met ingang van 2-7-1993 RETOURCONTROLEBELEID AMHA brengt een geretourneerde chequetoeslag in rekening, ongeacht de huidige vergoeding per cheque. (Gewijzigd 14/07/02) BOD goedgekeurd 12/10/2019

 

LOKALE SHOWS

Effectieve 8-8-1997 LOKALE SHOW MET VERSCHILLENDE KLACHTEN Het kantoor houdt een register bij van lokale shows die klachten tegen hen hebben en als de lokale shows te veel klachten hebben, wordt de zaak voorgelegd aan het Uitvoerend Comité voor vaststelling van toekomstige AMHA-goedkeuring. Beleid per 12.3.10 BOD Meeting BOD Goedgekeurd 12/10/2019

 

MARKETING

Effectief 1-1-2002 PROMOTIONEEL LOGO Met goedkeuring van de Raad heeft het AMHA-kantoorpersoneel de bevoegdheid om het promotie-logo indien nodig te wijzigen. BOD goedgekeurd 12/10/2019

Effectieve 6-20-2000 FOTO'S OP DE MARKT AMHA AMHA Medewerkers kunnen foto's van Miniatuurpaarden gebruiken voor AMHA-marketing- en promotiedoeleinden naar believen en zonder verplichting om de aanbieders, fotografen of onderwerpen op de foto's te crediteren. Beleid per 12.3.10 BOD Meeting BOD Goedgekeurd 12/10/2019

 

MINIATURE HORSE WORLD Magazine

Geldig vanaf 01-11-2018 GEDRUKTE UITGAVE Vanwege financiële beperkingen heeft het lidmaatschap op de Jaarvergadering van 2018 gestemd om de gedrukte MHW tot nader order op te schorten. BOD goedgekeurd 12/10/2019

Geldig vanaf 1-11-2018 MHW E-MAGAZINE De MHW zal worden geproduceerd als een online tijdschrift en op de website worden gepubliceerd met een kennisgeving van een dergelijke publicatie die via E-Blast naar alle leden wordt gestuurd met een link om het tijdschrift te bekijken. BOD goedgekeurd 12/10/2019

 

LIDMAATSCHAP

Effectief LIDMAATSCHAP 1-1-1995

1. Een nieuw ledenpakket voor alle nieuwe leden, met een lijst van AMHA-comités met uitleg over functies, taken en verantwoordelijkheden.

2. Levenslange leden worden tijdens de jaarvergadering met een speciaal naamplaatje erkend en eenmaal per jaar in de officiële publicatie gepubliceerd.

3. Kennisgevingen van lidmaatschapsvernieuwing worden verzonden aan degenen die hun lidmaatschap niet hebben verlengd binnen 30 dagen na de verjaardag. BOD goedgekeurd 12/10/2019

Effectief 6-23-98 LIDMAATSCHAP JAARVERSLAG AMHA bereidt de jaarlijkse vergadering voor en publiceert op de website een jaarverslag voor het lidmaatschap waarin de status en positie van de American Miniature Horse Association wordt getoond. Het rapport bevat het volgende: jaarlijkse en historische financiële informatie, jaarlijkse en historische registraties van veulens en overdrachtsinformatie, statistische gegevens over eigendom per staat en land, jaarlijkse en historische lidmaatschapscijfers, aantal goedgekeurde paardenshows per jaar, aantal evenementen per staat , en andere factoren die belangrijk worden geacht om de werkelijke status en toekomst van de organisatie te onthullen. BOD goedgekeurd 12/10/2019

 

OFFICIEEL PRODUCT

Met ingang van 6-10-1994 OFFICIËLE PRODUCT / AMHA / FEE AMHA stelt een minimumvergoeding van $ 2.500,00 vast voor een bedrijf of product om het "officiële" product, enz., Van de AMHA te zijn. Dit is onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad BOD goedgekeurd 12/10/2019

Effectieve 6-19-2000 POTENTIËLE BIERSPONSOR Potentiële sponsors voor evenementen kunnen biersponsors zijn. B OD Goedgekeurd 12/10/2019

 

REGISTRATIE

Effectief 2-22-1996 PROBLEEMREGISTRATIES Wanneer AMHA een registratieaanvraag op kantoor ontvangt waarvoor bloedtypering of DNA-onderzoek of aanvullende informatie vereist is, zal het kantoor met de eigenaar samenwerken om de benodigde informatie te verkrijgen. Aanvragen die niet alle informatie bevatten, inclusief betalingsinformatie, worden pas in behandeling genomen als deze is voltooid. Het kantoor zal geen registratieaanvragen, vergoedingen of foto's meer retourneren wanneer de eigenaar de vereiste informatie niet verstrekt.

 

AMHA stelt het volgende beleid vast voor de registratie van een veulen: Als de moeder is geregistreerd "en" en er wordt verzocht om het veulen te registreren als "of", dan zal dit gebeuren als de registratieaanvraag door beide eigenaren wordt ondertekend. Als een moeder en / of vaderregistratiepapieren zijn actueel wanneer ze worden gefokt, het resulterende veulen kan worden geregistreerd, zelfs als de moeder- en / of vaderregistratiepapieren worden ingetrokken tegen de tijd dat de registratieaanvraag van het veulen bij het kantoor wordt ingediend, op voorwaarde dat de eigenaar van het veulen niet de hetzelfde als de eigenaar van de ingetrokken moeder en / of vader.

Gewijzigd 12-10-1019 BOD goedgekeurd 12/10/2019

Effectieve 2-3-1989 DWARFISM AMHA's richtlijnen om te bepalen of een paard een dwerg is, zijn: Elke twee items op de lijst van 54 soorten dwerggroei ingediend door Barbara Naviaux zou aangeven dat het betreffende paard niet zal worden geregistreerd afhankelijk van de ernst van de kenmerkend en over de beslissing van het Uitvoerend Comité na inspectie van het paard. BOD goedgekeurd 12/10/2019

 

WERELD TOON

Effectieve 10-22-1995 PERPETUELE TROPHY-AANBEVELINGEN

1. Eeuwigdurende trofeeën zijn beperkt tot minimaal vijf jaar. De gepensioneerde eeuwigdurende trofeeën worden permanent weergegeven in het AMHA National Office, met de naam van de winnaar en het jaar van toekenning op de trofee.

2. De kwaliteit van de trofeeën moet van hoog niveau zijn.

3. Elke eeuwigdurende onderscheiding moet een afzonderlijke onderscheiding hebben die de winnaar mee naar huis neemt.

4. Er worden onderhoudskosten van $ 75 in rekening gebracht als het kantoor de afzonderlijke beloning verstrekt of een vergoeding van $ 25 als de sponsor de beloning verstrekt.

5. Na minimaal vijf jaar wordt er jaarlijks contact opgenomen met de sponsor om te zien of hij de trofee wil terugtrekken of wil blijven sponsoren.

6. Het Financieel Comité en de Raad van Bestuur zijn de ordonnateur voor het aanvaarden van trofee-donaties. Ze staan ​​in de World Show Premium en World Show Catalog. BOD goedgekeurd 12/10/2019

Effectief 2-8-1997 WORLD SHOW SPECIAAL BELONINGSBELEID Met ingang van 1997 wordt, om een ​​gelijkspel in Super Amateur of een Super Award te verbreken, het volgende beleid gevolgd: als ze gelijke punten hebben, is de eerste gelijkmaker het totale aantal verslagen paarden in hun respectievelijke klassen voor specifieke prijzen voor die show. Als er per toeval een gelijkspel in de punten is en een gelijk aantal paarden, ga dan naar de respectievelijke vereiste halster klasse en de aangewezen halter winnaar zal worden bepaald. BOD goedgekeurd

12/10/2019 Ingangsdatum 2-2-2008 WORLD SHOW AWARDS Een individu of commissie die een van de volgende zaken tijdens de World Show wil toekennen, moet bij het Finance Committee en de Raad van Bestuur een schriftelijk rapport indienen met gedetailleerde specificaties betreffende de toekenning, etc. gevraagd.

  • Division Award (bijv .: Jeugd / Amateur / Speciale behoeften, etc.)

  • Verloten

  • Donaties voor een specifieke klasse worden gegeven aan winnaars

  • Cash Awards

Alle verzoeken moeten vóór het einde van de halfjaarlijkse bestuursvergadering worden ingediend. Het Financieel Comité en / of de Raad zal alle verzoeken beoordelen voor het einde van het midden van het jaar BOD Goedgekeurd 12/10/2019

 

  WERELD TOON AWARDS  

Effectieve 1-29-1998 RIJPUNT RIJPaard PERPETUELE TROFEE

Effectieve 6-20-2000 ENKEL PLEZIER RIJDEN PERPETUELE AWARD

Effectieve 2-24-2007 GAYLE NUTTALL MEMORIAL WORLD SHOW AWARD

Effectieve 2-19-2009 PRODUCTIE VAN DAM WORLD SHOW AWARD

Effectieve (historische) ROSS CEARLY SPORTMANSHIP AWARD

Effectieve (historische) ALVADAR / PINE RIDE FARM AWARD

Effectieve (historische) REECE FAMILY AWARD

Effectieve (historische) JAMES PAYNE AWARD

Effectieve PATTIE FUNAKOSHI AWARD 2018

Vanaf 2016 TW GLOSSER AWARD

Effectieve (historische) VERN BROUWER KRIJG VAN SIRE

Effectieve (historische) RHOTENS LITTE DANDY AWARD

Effectieve (historische) BOB ERWIN MEMORIAL TROPHY BOD

Goedgekeurd 12/10/2019

 

JEUGD

Effectief 2-26-2006 AMHyA-HANDLEIDING / RICHTLIJNEN EN JEUGD-BEURZENPROGRAMMA Het AMHyA-handboek / de richtlijnen en richtlijnen voor het Youth Scholarship-programma zijn goedgekeurd en goedgekeurd tijdens deze vergadering. BOD goedgekeurd 12/10/2019

Geldig 2-25-2007 JEUGD LIDMAATSCHAPSGELD Jongerenlidmaatschap is een eenmalige vergoeding van $ 10 die van kracht wordt op 1-1-08. Vervangende kaarten zijn $ 5. BOD goedgekeurd 12/10/2019

AMHA

Beleid

Dit beleid kan op elke vergadering van de Raad van Bestuur worden gewijzigd met een tweederde stem wanneer er geen kennisgeving is ingediend, of met een gewone meerderheid van stemmen wanneer de kennisgeving ten minste twee (2) week voorafgaand aan de vergadering is gedaan. Dit beleid kan worden opgeschort met een meerderheid van stemmen.