top of page

Onze vereniging> Ledenservice> Jaarvergadering

Jaarlijkse bijeenkomst

Reno.jpg

AMHA JAARLIJKSE VERGADERING 2020 GEANNULEERD

ALS GEVOLG VAN DE STIJGING VAN COVID 19-UITBREKEN IN DE HELE VERENIGDE STATEN, HEEFT AMHA DE JAARLIJKSE VERGADERING 2020 GEANNULEERD.

OP 18 NOVEMBER 2020 ONTMOET DE BOD VIA ZOOM OM TE BESPREKEN HOE DE ZAKEN VAN AMHA HET BESTE UITVOEREN. NA VEEL OVERWEGING WAS HET VASTGESTELD DAT:

 

  1. De vergadering wordt niet uitgesteld, maar geannuleerd. De volgende jaarvergadering vindt plaats op 11 en 14 november 2021.

  2. Voorstellen voor het wijzigen van nieuwe regels moeten op het juiste formulier via e-mail, fax of post (poststempel) worden ingediend bij het AMHA-kantoor vóór 12 december 2020 om middernacht. Bezoek de pagina Jaarvergadering voor stempunten / formulieren.

  3. Omdat er één LOC-lid uit de commissie komt, wordt het nieuwe LOC-lid gekozen door de LOC-commissie.

  4. Om voor continuïteit te zorgen in deze ongekende tijden, zal de Show Rules Committee de termijn van haar commissieleden verlengen tot de jaarvergadering van 2021.

  5. Om dezelfde reden stemde de BOD na bespreking voor een verlenging van het huidige mandaat van het Directiecomité met een jaar tot de verkiezingen op de Jaarvergadering van 2021.

  6. De winnaar van de "A" Award en de Top Ten Futurity Sires zullen worden gepresenteerd tijdens de volgende BOD-bijeenkomst op 8 december 2020

KANDIDATEN VAN HET UITVOEREND COMITÉ

Jaarlijks vergaderschema

Registratieformulier voor de jaarlijkse vergadering

Stemvoorstellen voor de jaarlijkse vergadering

"A" Award nominatieformulier

AMHA

bottom of page